குழாய் வார்ப்பிரும்பு

டக்டைல் ​​வார்ப்பிரும்பு என்பது 1950 களில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வகையான அதிக வலிமை கொண்ட வார்ப்பிரும்பு பொருள்.அதன் விரிவான செயல்திறன் எஃகுக்கு அருகில் உள்ளது.சிக்கலான சக்தி, அதிக வலிமை, கடினத்தன்மை மற்றும் உடைகள் எதிர்ப்பு ஆகியவற்றுடன் சில பகுதிகளை வார்ப்பதற்காக வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட அதன் சிறந்த செயல்திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டது.டக்டைல் ​​இரும்பு, சாம்பல் வார்ப்பிரும்புக்கு அடுத்தபடியாக பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் வார்ப்பிரும்புப் பொருளாக வேகமாக வளர்ந்துள்ளது."எஃகுக்கு பதிலாக எஃகு" என்று அழைக்கப்படுவது, முக்கியமாக நீர்த்துப்போகும் இரும்பைக் குறிக்கிறது.

டூகுலர் இரும்பு உருண்டை மற்றும் கர்ப்பகால சிகிச்சையின் மூலம் கோள வடிவ கிராஃபைட் ஆகும், இது வார்ப்பிரும்புகளின் இயந்திர பண்புகளை, குறிப்பாக பிளாஸ்டிசிட்டி மற்றும் கடினத்தன்மையை திறம்பட மேம்படுத்துகிறது, இதனால் கார்பன் ஸ்டீலை விட அதிக வலிமையைப் பெறுகிறது.

வார்ப்பிரும்பு என்பது இரும்பு கார்பன் கலவையில் 2.11% க்கும் அதிகமான கார்பன் உள்ளடக்கம் ஆகும், தொழில்துறை பன்றி இரும்பு, ஸ்கிராப் எஃகு மற்றும் அதன் கலவை பொருட்கள் அதிக வெப்பநிலை உருகும் மற்றும் வார்ப்பு வடிவத்திற்கு பிறகு, Fe, கார்பன் மற்றும் கிராஃபைட் வடிவத்தில் உள்ள மற்ற வார்ப்பிரும்புகளுக்கு கூடுதலாக, சாம்பல் வார்ப்பிரும்பு அல்லது சாம்பல் வார்ப்பிரும்பு எனப்படும் வார்ப்பிரும்பு கிராஃபைட் பட்டையின் மழைப்பொழிவு, புழு வார்ப்பிரும்பு புழு மை இரும்பு, வெள்ளை வார்ப்பிரும்பு அல்லது குறியீடு இரும்பு எனப்படும் வார்ப்பிரும்பு மற்றும் கோள வார்ப்பிரும்பு கோள மை வார்ப்பிரும்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இரும்பைத் தவிர நீர்த்துப்போகும் இரும்பின் வேதியியல் கலவை பொதுவாக: கார்பன் உள்ளடக்கம் 3.0~4.0%, சிலிக்கான் உள்ளடக்கம் 1.8~3.2%, மாங்கனீசு, பாஸ்பரஸ், கந்தகம் மொத்தம் 3.0%க்கு மிகாமல் மற்றும் அரிய பூமி, மெக்னீசியம் மற்றும் பிற குளோப்டைஸ் செய்யப்பட்ட தனிமங்கள்.

4


இடுகை நேரம்: ஜன-16-2023